Branża gastronomiczna. Jak obliczyć ślad węglowy jedzenia?

Ślad węglowy, czyli jeden z rodzajów śladu ekologicznego, określający całkowitą emisję gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez konkretną osobę, przedsiębiorstwo, organizację, wydarzenie lub produkt, również produkt spożywczy. Nie tylko dobra luksusowe, produkty, które na pierwszy rzut oka nie są niezbędne człowiekowi do życia, ale również, a może nawet przede wszystkim, produkty pierwszej potrzeby, a wśród nich żywność są w znacznym stopniu odpowiedzialne za niszczenie środowiska naturalnego.  

Od czego zależy ślad węglowy jedzenia 

Ślad węglowy jedzenia oblicza się w celu określenia ilości gazów cieplarnianych, emitowanych do atmosfery w czasie produkcji żywności. Zależy on od kilku czynników. Pierwszym z nich jest kwestia szeroko pojętego transportu żywności. Sam transport odpowiada za 6% całkowitego śladu węglowego, ale żeby dane produkty spożywcze dostarczyć sklepom i restauracjom niezbędne są jeszcze inne, dodatkowe elementy, takie jak: opakowania żywności, które odpowiadają za kolejne 5% śladu węglowego jedzenia oraz przygotowanie do sprzedaży, czyli przetwórstwo jedzenia, które z kolei odpowiada za 4% całkowitego śladu węglowego. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy ślad węglowy jedzenia, jest chów zwierząt. Stanowi on zdecydowanie najpoważniejszy element, odpowiedzialny za całkowity ślad węglowy żywności, bo aż 31%. Składają się na niego zarówno sama hodowla zwierząt, jak również zarządzanie pastwiskami, odpowiednie nawożenie ich dla zwierząt czy połów ryb. Następnym z czynników odpowiedzialnym za 27% całkowitego śladu węglowego jedzenia jest produkcja roślinna. Jest ona związana z dostarczaniem roślinnych produktów spożywczych dla ludzi, ale również, w sporej części z produkcją pasz i żywności dla zwierząt hodowlanych. Ostatnim czynnikiem, który może nie wydawać się na pierwszy rzut oka tak oczywistym, ale stanowiącym aż 25% całkowitego śladu węglowego jedzenia jest wykorzystywanie, zmiana i dewastacja terenu pod produkcję żywności. 

Zobacz też:  Czy chałwa jest zdrowa? Sprawdź najważniejsze informacje o tej specyficznej słodkości!

Gazy cieplarniane na talerzu

Gazy cieplarniane, które zanieczyszczają środowisko to między innymi dwutlenek węgla czy metan, który w znacznej ilości wydziela się w trakcie fermentacji w jelitach hodowlanych bydła. Nie ma, więc wątpliwości, że najbardziej emisyjnym i niekorzystnym dla klimatu rodzajem żywności jest mięso przeżuwaczy. Tylko w Stanach Zjednoczonych wołowina odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych. W dalszej kolejności żywnością odpowiedzialną za niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym jest mięso innych zwierząt oraz nabiał, a na samym końcu produkty roślinne. Dla zobrazowania różnic, jakie wynikają ze spożywania różnego rodzaju żywności i ich wpływu na naszą planetę, warto zauważyć, że  1 kg warzyw uprawianych na polu daje emisję 0,4 kg CO2, 1 kg mięsa na przykład kurczaka to emisje ok. 3,5 kg CO2, a 1 kg wołowiny to co najmniej 26 kg CO2. 

Nie bez znaczenia jest więc dieta i nawyki żywieniowe, gdyż produkty spożywcze, które trafiają na talerze w gospodarstwach domowych i w restauracjach, mają ogromne znaczenie i znaczący wpływ na środowisko naturalne. 

Jak obliczyć ślad węglowy produktów spożywczych

Obliczanie śladu węglowego jedzenia jest niezwykle ważne w czasach, w których stan klimatu jest tak bardzo niepokojący. Jego obliczenie polega na przeanalizowaniu wszystkich procesów, które w ostatecznym rozrachunku doprowadzają do powstania konkretnego produktu spożywczego. Stąd nie należy brać pod uwagę jedynie samej hodowli zwierząt czy uprawy roślin i przetwarzania żywności, ale również inne bardzo kluczowe czynniki. Na całkowite obliczenie śladu węglowego jedzenia składa się także wykorzystywanie terenu pod uprawę roślin dla ludzi czy z przeznaczeniem dla zwierząt, a często nawet jego dewastację. Innym elementem składowym jest transport produktów spożywczych, nawożenie pastwisk czy produkcja paszy dla zwierząt. Wszystkie te czynniki dopiero razem, dają obraz tego, jak duży wpływ na klimat i pogorszenie się stanu środowiska ma produkcja żywności, ale pomagają również ocenić najbardziej szkodliwe etapy, by wprowadzić w ich obszarze ekologiczne zmiany i ulepszenia. 

Zobacz też:  Jak obrać granata? Podpowiadamy!


Zobacz także:
Archiwum: luty 2022

Dodaj komentarz